ประเภทของบัตรเครดิต แบ่งเป็นกี่ประเภท

ประเภทของบัตรเครดิต แบ่งเป็นกี่ประเภท

บัตรเครดิต ที่มีใช้อยู่กันในปัจจุบันนี้ แย่งได้ตามกลุ่มสถาบัที่ออกบัตรได้ 3 ประเภท ก็คือ

1.บัตรเครดิตที่ออกให้โดยสถาบันการเงิน ที่ให้บริการเฉพาะบัตรเครดิต (Charge Card)

เป็นสถาบันการเงินหลัก ที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านบัตรเครดิต และเป็นฐานข้อมูลในการใช้เครดิตทางการค้า ระหว่างผู้ถือบัตรและกิจการห้างร้านต่างๆ ที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรได้ เช่น บัตรเครดิต American Express (Amex), Diners Club, บัตรเครดิต Visa, Mastercard เป็นต้น

จุดเด่นของบัตรประเภทนี้ คือ มักไม่ค่อยมีการจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักบริหาร หรือ บุคคลผู้มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี

2.บัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารพาณิชย์ (Bank Card)

เป็นบัตรเครดิตที่ทางธนาคารพาณิชย์ ทำสัญญาจับมือร่วมกับ สถาบัการเงินหลักๆ ที่เป็นบริษัทให้บริการบัตรเครดิตในกลุ่มแรก เพื่อออกบัตรให้บริการทางการเงิน่านธนาคารพาณิชน์ในไทย

โดยมีเครื่องหมายของบริษัทบัตรเครดิตกำกับเป็นสัญลักษณ์ อยู่ในบัตรด้วย เช่น เครื่องหมาย Visa หรือ Master Card หรือ JCB เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบัน เราจะเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์แทบที่แห่งของไทย มีการออกบัตรเครดิตประเภทนี้แทบทั้งสิ้น มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ

3.บัตรเครดิตที่ออกให้โดยห้างร้านต่างๆ (Store Card หรือ Private Label )

เป็นบัตรเครดิตที่ทางกิจการ ร้านค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เป็นผู้ออกให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้ในการซื้อสินค้า และ บริการในเครือข่ายห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อขาย

และส่วนใหญ่ทางกิจการร้านค้า ก็มักจะมีโปรโมชั่นส่วนลดบัตรเครดิต เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น บัตรเครดิต เซ็นทรัลคาร์ด บัตรเครดิตโฮมโปร บิ๊กซี เป็นต้น

4. บัตรกดเงินสด (Cash Card)

เป็นบัตรที่สถาบันการเงิน อนุญาติให้ผู้ถือบัตรนี้ สามารถกดเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ เพื่อนำเงินสดไปใช้จ่ายหมุนเวียน หรือซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากอยู่ในธนาคาร (ต่างจากบัตร Debit Card ที่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร)

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะเป็นผู้กำหนดวงเงินของผู้ถือบัตรแต่ละราย ทีจะสามารถทำการเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ และจะใช้ในการเบิกจ่ายได้เฉพาะกับธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือ ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารที่ร่วมให้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ผู้ออกบัตรกำหนดไว้

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2562