Citibank ROP Preferred บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สมัครบัตร

Citibank ROP Preferred บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่สุดแห่งเอกสิทธิ์ในการสะสมไมล์ สู่ทุกประสบการณ์สุดล้ำค่าของคุณ

โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred ออนไลน์

สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred

 • รับ 17,000 ไมล์สะสม สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
  • สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท สำหรับปีแรก
  • ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตร
 • รับไมล์สะสมสูงสุด 10,000 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยระหว่างประเทศเพื่อเดินทางภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับบัตร ทั้งนี้เที่ยวบินภายในทวีป รับ 5,000 ไมล์ และเที่ยวบินระหว่างทวีป รับ 10,000 ไมล์

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred ออนไลน์ วันนี้

 • เอกสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพ สู่บัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส เร็วกว่าใคร สำหรับสมาชิกบัตรหลัก
  – ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + สะสมไมล์ 22,000 ไมล์จากการบินกับการบินไทย ในระยะเวลาเดียวกัน หรือ
  – ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ + เดินทางระหว่างประเทศโดยการบินไทย 15 เที่ยวบินกับการบินไทย ในระยะเวลาเดียวกัน
 • รับบริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบิน 2 ครั้งต่อปี
 • บริการ Meet & Assist ที่สนามบินสุวรรณภูมิฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางด้วยเส้นทางระหว่างประเทศกับสายการบินไทย
 • บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายบนท้องถนน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24ช.ม

คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

 • ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ 1 ไมล์สะสม
 • รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ในปีถัดไป

สิทธิคุ้มครอง

 • สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่าน บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรฯ สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นสูงสุด 800,000 บาท หากสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง หรือ กรณีต้องเคลื่อนย้ายเพื่อรับรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

คุณสมบัตร ผู้สมัคร บัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred ออนไลน์

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สมัครบัตรเครดิต CitiBank ROP Preferred ออนไลน์

สมัครบัตรเครดิต Citibank ROP preferred ออนไลน์

ที่สุดแห่งบัตรเครดิตสะสมไมล์

9 Total Score
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

PROS
 • เหนือระดับสู่ที่สุดของการเดินทาง
 • รับไมล์สะสม
 • สะดวกสบายทั้งรถและห้องพัก
User Rating: Be the first one!
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2562