สินเชื่อออมสิน บ้านแลกเงิน 2560

สินเชื่อออมสิน บ้านแลกเงิน 2560

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพ และรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาชำระเงิน ต้องไม่เกิน 65 ปี

จำนวนเงินให้กู้

 • เงินกู้ระยะยาว ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • เงินกู้แบบผสสม ให้กู้ร่วมกันได้ ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี
 • เงินกู้เบิกเงินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

หลักประกันการกู้เงิน

 • ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

สินเชื่อออมสิน บ้านแลกเงิน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท นาน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.125%* และรับฟรี! GIFT CARD LOTUS มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2562